מענה ל־ביטוח לאומ אי הכרה בבדיקת שינה ביתית

פורומים פורום CPAP ישראל ביטוח לאומ אי הכרה בבדיקת שינה ביתית מענה ל־ביטוח לאומ אי הכרה בבדיקת שינה ביתית

#4178
ayb
משתתף
  • נושאים 6
  • תגובות 42
  • פעילות 48

אוסיף על התגובה המעולה של POLARIS

המוסד לביטוח לאומי קובע אחוזי נכות בהתאם לתקנות מוסדרות. הוא מכיר בדום נשימה בשינה כליקוי.
הכרה מלאה של המוסד לביטוח לאומי בדום נשימה בהתאם לתיעוד הרפואי מתקימת אך ורק כאשר הבדיקה לקיום הליקוי מתקימת במרפאת שינה מסודרת.
עם זאת, הביטוח הלאומי יכיר חלקית בליקוי בהתאם לבדיקת שינה ביתית אך לא באותה רמה חומרה הקימת בתיעוד הרפואי.

על מנת לקבל קצבת נכות יש צורך באחוזי נכות רפואית שיהיה קשה לקבלם על סמך הבדיקה הביתית. אך במידה וישנם ליקויים נוספים ייתכן וליקוי זה יגרום למעבר הסף הנדרש. כל זה יתאים גם לגבי קביעת אבדן כושר העבודה (לפחות 60 אחוז) הנדרשת לצורך קבלת קצבת נכות